SEMASA

EXIT MEETING AUDITAN PENGURUSAN PEMBERIAN SUMBANGAN ANAK YATIM

Mesyuarat berkenaan audit  pemberian sumbangan anak yatim telah dipengerusikan oleh YBhg. Puan Kasmawati Abdul Latif, Ketua Audit Dalam, Bahagian Audit MAIS. Turut serta dalam mesyuarat ini adalah En. Nazrin Arsraf Zahrin, Juruaudit MAIS dan En. Mohd Khairi Mohamad Nor, Eksekutif Bahagian Audit Dalam.

YIDE turut diwakili oleh YBhg. En. Md. Ariffin Jaafar, Pengurus Operasi Promosi dan Sumbangan serta En. Muhammad Hafiz bin Hj. Bahari, Eksekutif Perhubungan Korporat.

Mesyuarat ini adalah menjurus kepada penambahbaikan sistem agihan untuk masa akan datang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *