SEMASA

Mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah Bil 3/2017

Shah Alam, 19 Disember 2017 : Mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah Bil 3/2017 yang dipengerusikan oleh Y.A.D Dato’ Setia Mohamad Adzib Mohamad Isa, Pengerusi MAIS merangkap Pengerusi YIDE.

Turut hadir Y.D.H Dato’ Haji Emran bin Haji Kadir Dato’ Orang Kaya Maha Bijaya Petaling, Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd. Tamyes bin Abd. Wahid Jabatan Mufti Negeri Selangor, Dato’ Bakhtiar Bin Hussin, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, Tuan Haji Mohd Zubir bin Haji Idrus. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor dan Haji Ami Nardin Haji Ishak, Ketua Perhubungan Korporat Worldwide Holdings Berhad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *